Prispevki uporabnika virostatiq!

Aplikacija pomaga uporabnikom ugotoviti, koliko kazni za želeno vrsto prekrškov so organi pregona izrekli v njihovi bližini ali na kakšnem drugem mestu.

na voljo je več vrst prekrškov:

- parkirne kazni,

- prekoračitve hitrosti,

- telefoniranje med vožnjo,

- neupoštevanje varnostnega pasu,

- vožnja brez vinjete, ...

- in vožnjo pod vplivom alkohola.

 

Aplikacija bo ugotovila uporabnikovo lokacijo, pridobila podatke o prekrških v bližini, in jih prikazala na zemljevidu. Na zemljevid je mogoče tudi klikniti in tako pridobiti podatke o neki drugi, morda ciljni lokaciji v drugem mestu.

Poleg zemljevida je na voljo povzetek ogroženosti voznika na tistem mestu, na njem pa številne informacije, pomembne za odločanje o varni vožnji in upoštevanju predpisov. Te so:

 

1. Splošna ocena tveganja, da bi vam, če storite prekršek, izrekli kazen. Ta temelji na časovni porazdelitvi izrekanja prekrškov te vrste v bližini.

2. Informacije

- povprečni časovni interval izreka prekrškov,

- datum najnovejšega prekrška,

- število prekrškov v bližini, in

- oddaljenost najbližjega izrečenega prekrška

2. Porazdelitve (verjetnosti) izrečenih prekrškov

- po dnevih v tednu (koliko na ponedeljek, torek, ...),

- po urah v dnevu ( koliko od npr. 9-12h, 12-15h, ...),

- po mesecih v letu (koliko na januar, februar, ...),

- po vremenskih razmerah (koliko v dežju, ob jasnem vremenu, snegu),

- po temperaturi (koliko npr. v temperaturnem intervalu med 5 in 10 stopinj Celzija, ...)

 

Iste informacije so na voljo tudi na seznamu naslovov, urejenem po številu prekrškov, izrečenih v bližini.

 

Viri podatkov:

- redarstvo MOL,

- policija,

- DARS,

- Ljubljanska parkirišča,

- redarstvo Maribor,

- redarstvo Kranj,

- redarstvo Celje,

- redarstvo Novo Mesto,

- redarstvo Nova Gorica

 

Podatki so zbrani v časovnem intervalu med letoma 2012 in 2014.

V zbirki podatkov je nekaj manj kot milijon prekrškov na približno 175.000 lokacijah.

 

Povezava na Google Play