Vrednost SAR - Stopnja specifične absorpcije

Prispeval  Mindcircus :: 03. april 2012 ob 19:54 :: Nasveti
Oceni
(2 glasov)

Kaj pomeni SAR?
Stopnja specifične absorpcije je pomemben dejavnik v pogovorih o elektromagnetnih sevanjih (EMS) mobilnih telefonov.
Za vsak mobilni telefon mora biti navedena vrednost SAR. Stopnja absorpcije se nanaša na sprejem (absorpcijo) energije zaradi izpostavljenosti EMS. Pojem »specifična« pomeni, da je količina absorbirane energije navedena za kilogram telesne teže. SAR merimo v vatih na kilogram telesne teže (W/kg).


Mobilni telefon in vrednost SAR
Pri vsakem mobilnem telefonu mora biti navedena vrednost SAR. Navadno jo najdemo v navodilih za uporabo. Seznam z vrednostmi SAR za vse običajne tipe telefonov je dostopen tudi v bazi podatkov inis… vrednosti SAR pri mobilnih telefonih ali na spletnih straneh proizvajalcev.

rtemagiccvrednsarjpg.jpg

Vrednost SAR nam pove, koliko energije sprejme telo, ko mobilni telefon oddaja s polno močjo.

Kakšne so mejne vrednosti za mobilne telefone?
Mejne vrednosti je potrebno upoštevati pri vseh mobilnih telefonih. SAR v predelu glave med telefoniranjem ne sme preseči vrednosti 2 vatov na kilogram (krajše W/kg), sicer mobilni telefon ne sme na trg. Preverjene in potrjene mobilne telefone prepoznamo po znaku CE.

Pri sodobnih mobilnih telefonih so vrednosti SAR precej nižje od 2 W/kg (glej poglavje Mobilni telefon in vrednost SAR). Nekatere ljudi skrbi, da bi lahko radijski valovi škodljivo vplivali na njihovo zdravje. Po oceni ključnih mednarodnih organizacij, kot sta mednarodna Komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) ter Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), na podlagi razpoložljivih znanstvenih podatkov ni razloga za zaskrbljenost. Po njihovem mnenju so veljavne mejne vrednosti primerne za varovanje zdravja prebivalstva pred škodljivimi vplivi EMS na zdravje.

Vrednosti so precej nižje od mejnih vrednosti
Vrednost SAR je pri sodobnih mobilnih telefonih precej nižja od 2 W/kg. Vrednosti se merijo, ko mobilni telefon oddaja z največjo možno močjo (glej poglavje Mobilni telefon in vrednost SAR). Mobilni telefon in vrednost SAR). Mobilni telefoni navadno oddajajo le z močjo, ki je potrebna za dobro povezavo. To je praviloma le majhen delež največje možne oddajne moči. To imenujemo dinamično prilagajanje oddajne moči. Med telefoniranjem je torej dejanska vrednost SAR skoraj vedno precej nižja od vrednosti SAR pri posameznem telefonu.

Kdo določa mejne vrednosti?
Mednarodni organizaciji (ICNIRP, WHO), ki sta odgovorni za varovanje zdravja prebivalstva, redno preverjata, ali je stopnja varstva pred sevanji glede na nova znanstvena spoznanja še vedno ustrezna. Mejna vrednost za SAR, ki temelji na slovenskem harmoniziranem standardu SIST EN 50361 in znaša 2 W/kg porazdeljene prek 10 g tkiva. Mejna vrednost temelji na dognanjih dolgoletnih znanstvenih raziskav o vplivu EMS na človeka. Po mnenju pristojnih organov varuje pred vsemi znanstveno dokazanimi vplivi na zdravje.

Kje preveriti stopnjo specifične absorbcije?
Vsi, ki želite izvedeti, kakšno stopnjo specifične absorbcije vsebuje vaš mobilnik kliknite na podani link http://www.sardatabase.com, kjer so podani podatki za vse znamke mobilnih naprav.

Vir: www.inis.si

1 Komentar

 • Povezava komentarja 06. maj 2012 ob 21:49 objavil frenk27

  Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization) je pred slabim letom dni prvič uradno zavzela stališče, da sevanje mobilnih telefonov lahko povzroči možganski tumor. To dejansko pomeni, da so sevanje nepogrešljivih naprav uvrstili celo med dejavnike tveganja, ki ogrožajo naše zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija je svojo odločitev sprejela na podlagi dolgoletne študije, ki je dejansko dokazala, da izpostavljenost sevanju mobilnih telefonov lahko povzroči nastanek možganskega tumorja. Osebe, ki uporabljajo mobilni telefon neposredno ob ušesu imajo dejansko 150 odstotkov več možnosti za možganski tumor kot tiste, ki ga ne.

  Večja verjetnost za nastanek možganskega raka je prisotna pri tistih uporabnikih, ki uporabljajo mobilni telefon z večjim indeksom sevanja SAR (Specific Absorption Rate). S tem indeksom se dejansko meri količina elektromagnetnega valovanja, ki ga absorbira človeško telo. Pri tem velja omeniti, da uporabnikovo zdravje neposredno ogrožajo predvsem tisti mobilniki, ki imajo zgornji indeks SAR večji od dva vata na kilogram teže. Čeprav mobilnikov z indeksom SAR večjim od dveh vatov na kilogram teže v Evropi ni dovoljeno tržiti, znanstveniki priporočajo nakup mobilnika s čim nižjim indeksom SAR (na primer Samsung Star 2 z indeksom 0,53).

  Ker se intenziteta sevanja mobilnih telefonov razlikuje glede na uporabo (večja je na primer pri vzpostavljanju klica ali ko je signal oslabljen), je bolje, da imamo sevanje vedno pod nadzorom. Če razpolagate s pametnim mobilnim telefonom Android, vam bo tu priskočila na pomoč aplikacija Tawkon, ki je dosegljiva na spletnem naslovu http://goo.gl/M56Cj. Ta je pri izračunu sevanja mobilnika zelo natančna, saj pri tem upošteva podatke o oddaljenosti oddajnikov, o vrsti mobilne naprave, vrsti povezave, moči signala in celo o vremenu. Pri izračunu nivoja sevanja in izpostavljenosti uporabnika programska oprema Tawkon koristi še patentirano tehnologijo.

  Uporaba brezplačne programske opreme Tawkon je otročje lahka. Po namestitvi preletimo krajši vodič, vpišemo elektronski poštni naslov za prejemanje tedenske analize izpostavljenosti tveganju sevanja in na koncu še sprejmemo pogoje uporabe. Ko bomo opravljali klice bo program Tawkon samodejno »beležil«, koliko minut pogovorov smo opravili v varnem (low exposure) in koliko v tveganem (high exposure) območju. Že pri sami vzpostavitvi klica nas bo program »opomnil«, da bo bolje, če bomo za telefoniranje uporabili prostoročni sistem oziroma zvočnik mobilnika. Če bomo to storili, se nam bo programska oprema »lepo zahvalila«. Ta nam bo v teku uporabe mobilnega telefona dajala še vrsto koristnih in praktičnih nasvetov, kako se čim manj izpostavljati sevanju. Dobra stran programske opreme Tawkon je tudi ta, da lahko z ene naprave nadzorujemo izpostavljenost sevanju preostalih članov družine, ki tako kot mi uporabljajo pametni mobilni telefon Android. Tu seveda imamo na voljo še bogato paleto bolj ali manj uporabnih nastavitev.

  Če želite tveganje za nastanek možganskega tumorja povsem zmanjšati, vam priporočamo, da mobilni telefon pri pogovorih držite čim bolj stan od telesa, saj moč elektromagnetnega valovanja z razdaljo slabi. Zelo priporočljivo je še, da je antena mobilnika med vzpostavljanjem klica usmerjena stran od telesa in da so pogovori čim krajši. Pogovore, če se le da, raje nadomestite s kratkimi sporočili SMS. Prav tako je priporočljivo med pogovorom večkrat zamenjati uho, na katerega poslušamo in ne uporabljati mobilnika v prostorih, kjer je sprejem signala slabši (na primer v avtomobilu).

  PS. Pa naj še kdo reče, da sevanje ni škodljivo, ter da VREDNOST SAR NI OMEMBE VREDNA...........

Za komentiranje se prosimo prijavite.
na vrh