Analiza vprašalnika: Uporaba androidnih aplikacij za trženje izdelkov in storitev

Prispeval  jarre :: 25. avgust 2013 ob 10:20 :: Članki
Oceni
(0 glasov)

Od novembra 2012 do 20. januarja 2013 sem na internetni strani »Mojaanketa.si« imel objavljeno anketo o Uporabi slovenskih androidnih aplikacij za trženje izdelkov in storitev. Moderatorji Slo-Android.si so mi omogočili, da sem objavil povezavo do ankete in tako pomagali, da je na anketo odgovorilo relativno veliko število rednih obiskovalcev foruma. Zahvaljujem se Slo-Android.si in vsem, ki ste sodelovali v anketi in prilagam povzetek ankete.

 

 

Dosedanja uporaba programov za trženje

 

V grafu 1 so prikazani odgovori 133 anketirancev, ki so uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android, na vprašanje »Ali ste uporabljali/uporabljate katerega od naslednjih slovenskih uporabnih programov (aplikacij) za operacijski sistem Android?«. Anketirancem so bili v anketi ponujeni predvsem programi/aplikacije, ki neposredno ali posredno tržijo izdelke ali storitve slovenskih podjetij ali podjetij, ki poslujejo tudi v Sloveniji. Udeleženci ankete so lahko izbirali med več odgovori in tudi sami dodali odgovor v možnosti »drugo«.

Graf 1

Graf 1: Struktura odgovorov na vprašanje: Ali ste uporabljali/uporabljate katerega od naslednjih slovenskih uporabnih programov (aplikacij) za operacijski sistem Android?

Anketa je pokazala, da je več kot 24 odstotkov udeležencev ankete odgovorilo, da uporabljajo slovensko aplikacijo za operacijski sistem Android imenovano »OdpiralniČasi«, 11,6 odstotkov udeležencev ankete uporablja aplikacijo Spar plus, skoraj 11 odstotkov udeležencev ankete uporablja aplikacijo Promet.si, 10 odstotkov jih uporablja aplikacijo Trola.

 

 

Uporaba programov za trženje v prihodnje

 

V grafu 2 so prikazani odgovori anketirancev na vprašanje »Ali boste katerega od naslednjih slovenskih uporabnih programov (aplikacij) za operacijski sistem Android naložili na svoj pametni telefon/tablico v naslednjih mesecih?«.

Graf 2

Graf 2: Struktura odgovorov na vprašanje: Ali boste katerega od naslednjih slovenskih uporabnih programov (aplikacij) za operacijski sistem Android naložili na svoj pametni telefon/tablico v naslednjih mesecih?

Raziskava je pokazala, da 13,7 odstotkov udeležencev ankete odgovorilo, da bodo najverjetneje na svoj pametni telefon, z operacijskim sistemom Android, naložili aplikacijo »Promet.si«, več kot 9 odstotkov si bo najverjetneje naložilo aplikacijo »AMZS pomoč!«, več kot 8 odstotkov pa aplikaciji »OdpiralniČasi« in »Hofer Slovenija«.

 

 

Pogostost uporabe programov za trženje

 

V grafu 3 so prikazani odgovori anketirancev na vprašanje »Kolikokrat na mesec uporabljate katerikoli slovenski uporabni program (aplikacijo) za OS Android?«.

Graf 3

Graf 3: Struktura odgovorov na vprašanje: Kolikokrat na mesec uporabljate katerikoli slovenski uporabni program (aplikacijo) za OS Android?

Anketa je pokazala, da 30,2 odstotkov udeležencev ankete uporablja slovenske androidne aplikacije enkrat na teden, 27 odstotkov anketirancev uporablja slovenske androidne aplikacije dva ali tri krat na teden in 22,2 odstotkov anketirancev uporablja slovenske androidne aplikacije najmanj enkrat dnevno.

 

Za izdelovalce in naročnike slovenskih androidnih aplikacij je zelo pomemben tudi podatek, da 79,4 odstotkov anketirancev uporablja slovenske androidne aplikacije najmanj enkrat na teden.

 

 

Ocene uporabnikov o uporabnosti tovrstnih programov

 

V tabeli 1 so prikazani odgovori kupcev na vprašanje »Prosim, da ocenite uporabno vrednost navedenih uporabnih programov (aplikacij) za OS Android (Pri tem pomeni vrednost 0, da aplikacijo ne uporabljate, ne poznate; vrednost 1, da je aplikacija slabo uporabna; vrednost 4, da je aplikacija zelo uporabna)«.

Tabela 1

Tabela 1: Struktura odgovorov na vprašanje: Prosim, da ocenite uporabno vrednost navedenih uporabnih programov (aplikacij) za OS Android.

Mogočih je bilo več odgovorov. Vse odgovore, kjer so anketiranci odgovorili, da uporabnega programa ne uporabljajo, ne poznajo (ocena »0«), sem izločil iz skupne povprečne ocene. Iz odgovorov v anketi je razvidno, da so uporabniki, ki poznajo, uporabljajo slovenske uporabne programe za Android, najbolje ocenili uporabni program »OdpiralniČasi« s povprečno oceno 3,35, sledi uporabni program za Android »Trola« s povprečno oceno 3,02 in uporabni program »Promet.si« s povprečno oceno 2,67. Najslabše ocenjen uporabni program za Android je »Mercator trgovine« s povprečno oceno 2,18.

 

 

Zadovoljstvo uporabnikov s tovrsntimi programi

 

V tabeli 2 so prikazani odgovori kupcev na vprašanje »Prosim, da na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 sploh nisem zadovoljen in 5 zelo sem zadovoljen, ocenite zadovoljstvo z navedenimi uporabnimi programi (aplikacij) za OS Android«.

 

Tabela 2

Tabela 2: Struktura odgovorov na vprašanje: Prosim, da na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 sploh nisem zadovoljen in 5 zelo sem zadovoljen, ocenite zadovoljstvo z navedenimi uporabnimi programi (aplikacij) za OS Android.

Mogočih je bilo več odgovorov in iz odgovorov v anketi je razvidno, da so uporabniki najbolj zadovoljni z uporabnim programom »OdpiralniČasi« s povprečno oceno 3,88, sledi uporabni program za Android »Trola« s povprečno oceno 2,6 in uporabni program »Promet.si« s povprečno oceno 2,42. Struktura povprečnih ocen zadovoljstva uporabnikov je podobna strukturi ocen uporabnik o uporabni vrednosti programov za OS Android.

 

 

Načini nalaganja programov

 

V grafu 4 so prikazani odgovori kupcev na vprašanje »Kako ste naložili slovenske aplikacija za Android na svoj pametni telefon/tablico?«.

 

Graf 4

Graf 4: Struktura odgovorov na vprašanje: Kako ste naložili slovenske aplikacija za Android na svoj pametni telefon/tablico?

Mogočih je bilo več odgovorov. Skoraj 3 od štirih anketirancev oziroma 71,3 odstotkov, jih je naložilo androidne aplikacije na svoj mobilni telefon, tablico, s strani »Google Play«. 14,62 odstotkov vseh anketirancev je naložilo androidne programe s pomočjo QR kode, in 12,28 odstotkov pa je obiskalo internetno stran ponudnika androidne aplikacije in jo preneslo direktno s strani ponudnika androidne aplikacije.

 

 

Viri prvih informacij o slovenskih android programih

 

V grafu 5 so prikazani odgovori kupcev na vprašanje »Kje ste dobili prvo informacijo o slovenski aplikaciji za Android, ki ste jo naložili na svoj pametni telefon/tablico?«.

 

Graf 5

Graf 5: Struktura odgovorov na vprašanje Kje ste dobili prvo informacijo o slovenski aplikaciji za Android, ki ste jo naložili na svoj pametni telefon/tablico?

Mogočih je bilo več odgovorov. 39,2 odstotkov vseh anketirancev je prve informacije o slovenskih androidnih aplikacijah dobilo na strani »Google Play«. 20,4 odstotkov vseh anketirancev je dobilo prve informacije o slovenskih androidnih programih ob obisku internetne strani ponudnika androidne aplikacije; 19,9 odstotkov anketirancem so slovensko androidno aplikacijo priporočili prijatelji ali znanci.

 

 

Priporočila programov prijateljem in znancem

 

V grafu 6 so prikazani odgovori kupcev na vprašanje »Ste katerega od navedenih uporabnih programov (aplikacij) za OS Android priporočili sorodnikom, prijateljem, znancem?«

 

Graf 6

Graf 6: Struktura odgovorov na vprašanje: Ste katerega od navedenih uporabnih programov (aplikacij) za OS Android priporočili sorodnikom, prijateljem, znancem?

Mogočih je bilo več odgovorov. Skoraj tretjina oziroma 30,9 odstotkov vseh anketirancev je svojim prijateljem, sorodnikom in znancem priporočilo slovensko androidno aplikacijo »OdpiralniČasi«. Več kot 15 odstotkov anketirancev pa tudi slovensko androidno aplikacijo »Trola«.

 

 

Oglaševanje in reklame v slovenskih android programih

 

V grafu 7 so prikazani odgovori anketirancev na vprašanje »Ste v slovenskih uporabnih programih (aplikacijah) za OS Android opazili reklamne pasice?«

 

Graf 7

Graf 7: Struktura odgovorov na vprašanje: Ste v slovenskih uporabnih programih (aplikacijah) za OS Android opazili reklamne pasice?

Na vprašanje »Ste v slovenskih uporabnih programih (aplikacijah) za OS Android opazili reklamne pasice?« je odgovarjalo 126 anketirancev. 70,6 odstotkov anketirancev je v slovenskih androidnih programih opazilo reklamno pasico, 29,4 odstotkov pa reklamne pasice ni opazilo.

 

 

Invazivnost reklam

 

V grafu 8 so prikazani odgovori anketirancev na vprašanje »Je bila reklamna pasica v slovenskem uporabnem programu (aplikaciji) za OS Android moteča ob uporabljanju programa?«

 

Graf 8

Graf 8: Struktura odgovorov na vprašanje: Je bila reklamna pasica v slovenskem uporabnem programu (aplikaciji) za OS Android moteča ob uporabljanju programa?

Na vprašanje »Je bila reklamna pasica v slovenskem uporabnem programu (aplikaciji) za OS Android moteča ob uporabljanju programa?« je 59,5 odstotkov anketirancev odgovorilo, da jih je reklamna pasica, ki se pojavlja v vseh brezplačnih androidnih aplikacijah, v slovenskih uporabnih programih, motila. 40,4 odstotkov anketirancev reklamna pasica v času anketiranja ni motila.

 

 

Plačljive verzije brez reklam

 

Graf 9

Graf 9: Struktura odgovorov na vprašanje: Koliko bi bili pripravljeni plačati za verzijo slovenskega programa (aplikacije) za OS Android, brez reklamne pasice?

Več kot tretjina oziroma 33,7 odstotkov anketirancev ne bi bilo pripravljenih plačati kateri koli znesek za slovenski androidni program brez reklamne pasice. 50,5 odstotkov anketirancev bi bilo pripravljenih plačati več kot 20 centov za nakup ali uporabo slovenske androidne aplikacije. Za razvijalce slovenskih uporabnih programov za OS Android bo pomemben podatek, da se skoraj dvema tretjinama anketirancem, zdi smiselno plačati za uporabo ali nakup slovenske androidne aplikacije.

Za komentiranje se prosimo prijavite.
na vrh