Vrednost SAR - Stopnja specifične absorpcije

Prispeval  Mindcircus :: 03. april 2012 ob 19:54 :: Nasveti
Oceni
(2 glasov)

Kaj pomeni SAR?
Stopnja specifične absorpcije je pomemben dejavnik v pogovorih o elektromagnetnih sevanjih (EMS) mobilnih telefonov.
Za vsak mobilni telefon mora biti navedena vrednost SAR. Stopnja absorpcije se nanaša na sprejem (absorpcijo) energije zaradi izpostavljenosti EMS. Pojem »specifična« pomeni, da je količina absorbirane energije navedena za kilogram telesne teže. SAR merimo v vatih na kilogram telesne teže (W/kg).


Mobilni telefon in vrednost SAR
Pri vsakem mobilnem telefonu mora biti navedena vrednost SAR. Navadno jo najdemo v navodilih za uporabo. Seznam z vrednostmi SAR za vse običajne tipe telefonov je dostopen tudi v bazi podatkov inis… vrednosti SAR pri mobilnih telefonih ali na spletnih straneh proizvajalcev.

rtemagiccvrednsarjpg.jpg

Vrednost SAR nam pove, koliko energije sprejme telo, ko mobilni telefon oddaja s polno močjo.

Kakšne so mejne vrednosti za mobilne telefone?
Mejne vrednosti je potrebno upoštevati pri vseh mobilnih telefonih. SAR v predelu glave med telefoniranjem ne sme preseči vrednosti 2 vatov na kilogram (krajše W/kg), sicer mobilni telefon ne sme na trg. Preverjene in potrjene mobilne telefone prepoznamo po znaku CE.

Pri sodobnih mobilnih telefonih so vrednosti SAR precej nižje od 2 W/kg (glej poglavje Mobilni telefon in vrednost SAR). Nekatere ljudi skrbi, da bi lahko radijski valovi škodljivo vplivali na njihovo zdravje. Po oceni ključnih mednarodnih organizacij, kot sta mednarodna Komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) ter Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), na podlagi razpoložljivih znanstvenih podatkov ni razloga za zaskrbljenost. Po njihovem mnenju so veljavne mejne vrednosti primerne za varovanje zdravja prebivalstva pred škodljivimi vplivi EMS na zdravje.

Vrednosti so precej nižje od mejnih vrednosti
Vrednost SAR je pri sodobnih mobilnih telefonih precej nižja od 2 W/kg. Vrednosti se merijo, ko mobilni telefon oddaja z največjo možno močjo (glej poglavje Mobilni telefon in vrednost SAR). Mobilni telefon in vrednost SAR). Mobilni telefoni navadno oddajajo le z močjo, ki je potrebna za dobro povezavo. To je praviloma le majhen delež največje možne oddajne moči. To imenujemo dinamično prilagajanje oddajne moči. Med telefoniranjem je torej dejanska vrednost SAR skoraj vedno precej nižja od vrednosti SAR pri posameznem telefonu.

Kdo določa mejne vrednosti?
Mednarodni organizaciji (ICNIRP, WHO), ki sta odgovorni za varovanje zdravja prebivalstva, redno preverjata, ali je stopnja varstva pred sevanji glede na nova znanstvena spoznanja še vedno ustrezna. Mejna vrednost za SAR, ki temelji na slovenskem harmoniziranem standardu SIST EN 50361 in znaša 2 W/kg porazdeljene prek 10 g tkiva. Mejna vrednost temelji na dognanjih dolgoletnih znanstvenih raziskav o vplivu EMS na človeka. Po mnenju pristojnih organov varuje pred vsemi znanstveno dokazanimi vplivi na zdravje.

Kje preveriti stopnjo specifične absorbcije?
Vsi, ki želite izvedeti, kakšno stopnjo specifične absorbcije vsebuje vaš mobilnik kliknite na podani link http://www.sardatabase.com, kjer so podani podatki za vse znamke mobilnih naprav.

Vir: www.inis.si

na vrh